Thống kê Vietlott 6/55 - Thống kê Power 6/55 chính xác

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 11-05-2023 đến 10-06-2023
36
5.49% 5 lần
01
4.4% 4 lần
14
4.4% 4 lần
40
4.4% 4 lần
43
4.4% 4 lần
03
3.3% 3 lần
19
3.3% 3 lần
23
3.3% 3 lần
24
3.3% 3 lần
28
3.3% 3 lần
34
3.3% 3 lần
41
3.3% 3 lần
44
3.3% 3 lần
46
3.3% 3 lần
51
3.3% 3 lần
07
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
08
1.1% 1 lần
13
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
05
0% 0 lần
09
0% 0 lần
10
0% 0 lần
11
0% 0 lần
12
0% 0 lần
20
0% 0 lần
25
0% 0 lần
32
0% 0 lần
37
0% 0 lần
42
0% 0 lần
52
0% 0 lần
55
0% 0 lần
- SO KET QUA