Thống kê kết quả Vietlott 6/45 - TK vietlott 645 các kỳ

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 11-05-2023 đến 10-06-2023
44
8.97% 7 lần
19
6.41% 5 lần
08
5.13% 4 lần
09
5.13% 4 lần
10
5.13% 4 lần
15
5.13% 4 lần
03
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
35
3.85% 3 lần
41
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
05
0% 0 lần
12
0% 0 lần
18
0% 0 lần
26
0% 0 lần
29
0% 0 lần
30
0% 0 lần
31
0% 0 lần
32
0% 0 lần
39
0% 0 lần
45
0% 0 lần
- SO KET QUA