XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 09-06-2023

ĐB84288
G104963
G27412538700
G3731402687660883
125667429852888
G40391592180493886
G5150024898181
387019982926
G6046845943
G784688238
ĐầuĐuôi
00,0
1
21,5,6
38
40,3,5,6,9
5
63,6,8
70,6
81,2,3,4,6,8,8,9
91,8,8

XSMB ngày 08-06-2023

ĐB13437
G101318
G22844582535
G3714773962454759
256252311363826
G44472898179540986
G5534498054411
802433033715
G6934777592
G766884831
ĐầuĐuôi
03,5
11,3,5,8
24,4,5,6
31,4,5,7
44,5,8
54,9
66
72,7,7
81,6,8
92

XSMB ngày 07-06-2023

ĐB40357
G111456
G24422310852
G3463583403466918
959492579545788
G49566604607163577
G5076332226881
222691820024
G6014056738
G717726982
ĐầuĐuôi
0
14,6,7,8
22,3,4,6
34,8
46,9
52,6,6,7,8
63,6,9
72,7
81,2,2,8
95

XSMB ngày 06-06-2023

ĐB83079
G115731
G23245782498
G3531587548627217
338186385980647
G43761376218765343
G5216828341420
332220134508
G6425236119
G770900734
ĐầuĐuôi
07,8
13,7,8,9
20,2,5
31,4,4,6
43,7
57,8,9
61,2,8
70,6,9
86
90,8

XSMB ngày 05-06-2023

ĐB00081
G101905
G27113744821
G3888442729504627
953347222093683
G47165388321578958
G5944610152351
727061258146
G6757450720
G728924879
ĐầuĐuôi
05
15
20,0,1,5,7,8
34,7
44,6,6,8
50,1,7,7,8
65
70,9
81,3,3
92,5

XSMB ngày 04-06-2023

ĐB04408
G198155
G22978489293
G3393411439311089
613520086738422
G42710206973768015
G5280032823775
019774506606
G6870440693
G764736790
ĐầuĐuôi
00,6,8
10,5
22
3
40,1
50,2,5
64,7,7,9
70,3,5,6
82,4,9
90,3,3,3,7

XSMB ngày 03-06-2023

ĐB00370
G178005
G21654635426
G3156055608231226
678120464288608
G42225973938934075
G5413020999557
804190440883
G6679741845
G708654083
ĐầuĐuôi
05,5,8,8
12
25,6,6
30,9
40,1,1,2,4,5,6
57
65
70,5,9
82,3,3
93,9

XSMB ngày 02-06-2023

ĐB71963
G103825
G27672067605
G3835627535508354
714423010541776
G40619832301854008
G5213479589097
785173737684
G6307353763
G716341929
ĐầuĐuôi
05,5,7,8
16,9,9
20,3,5,9
34,4
42
51,3,4,5,8
62,3,3
73,6
84,5
97

XSMB ngày 01-06-2023

ĐB95921
G160072
G26077242018
G3905288512993364
580758324177085
G46817120426354543
G5331711981200
409117777879
G6188582598
G781277120
ĐầuĐuôi
00,4
17,7,8
20,1,7,8,9
35
41,3
5
64
71,2,2,5,7,9
81,2,5,8
91,8,8

XSMB ngày 31-05-2023

ĐB88961
G140956
G23194449287
G3194240561278426
302963876387816
G49466867841842567
G5731332601908
177975084262
G6169307843
G787022291
ĐầuĐuôi
02,7,8,8
12,3,6
22,4,6
3
43,4
56
60,1,2,3,6,7,9
78,9
84,7,7
91,6

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 8 lần
57
về 6 lần
19
về 5 lần
64
về 5 lần
65
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
70
về 5 lần
81
về 5 lần
91
về 5 lần
05
về 4 lần
34
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 14 lần Đuôi 0: 18 lần Tổng 0: 26 lần
Đầu 1: 19 lần Đuôi 1: 22 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 17 lần Đuôi 2: 17 lần Tổng 2: 22 lần
Đầu 3: 19 lần Đuôi 3: 14 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 20 lần Đuôi 4: 21 lần Tổng 4: 15 lần
Đầu 5: 21 lần Đuôi 5: 23 lần Tổng 5: 19 lần
Đầu 6: 26 lần Đuôi 6: 19 lần Tổng 6: 23 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 24 lần Tổng 7: 24 lần
Đầu 8: 16 lần Đuôi 8: 17 lần Tổng 8: 15 lần
Đầu 9: 20 lần Đuôi 9: 25 lần Tổng 9: 19 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
34
về 76 lần
42
về 71 lần
79
về 71 lần
38
về 70 lần
56
về 70 lần
Bộ số Số lượt về
16
về 68 lần
44
về 68 lần
70
về 68 lần
91
về 68 lần
60
về 66 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 498 lần Đuôi 0: 572 lần Tổng 0: 556 lần
Đầu 1: 541 lần Đuôi 1: 533 lần Tổng 1: 571 lần
Đầu 2: 502 lần Đuôi 2: 554 lần Tổng 2: 523 lần
Đầu 3: 561 lần Đuôi 3: 521 lần Tổng 3: 534 lần
Đầu 4: 576 lần Đuôi 4: 564 lần Tổng 4: 520 lần
Đầu 5: 546 lần Đuôi 5: 528 lần Tổng 5: 511 lần
Đầu 6: 562 lần Đuôi 6: 558 lần Tổng 6: 561 lần
Đầu 7: 536 lần Đuôi 7: 520 lần Tổng 7: 562 lần
Đầu 8: 544 lần Đuôi 8: 535 lần Tổng 8: 555 lần
Đầu 9: 534 lần Đuôi 9: 515 lần Tổng 9: 507 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- SO KET QUA